سایت تفریحی جزیره با کلی مطالب جالب آشپزی و بیوگرافی بازیگران

تعبیر خواب موش

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 26 مهر 1397-07:15 ب.ظ

دیدن موش سیاه, سفید, قهوه ای و خاکستری بزرگ ، فرار کردن موش در خانه و رختخواب و گرفتن و کشتن موش ، دیدن سوراخ موش و تله موش و فضله موش و خوردن گوشت موش تا خارج شدن موش از بدن می تواند از خواب های متداول ما در رابطه با موش باشد و باید دید شما موش در خواب را با چه شرایط و ویژگی هایی دیدید. توجه کنید طبق گفته اکثر معبرین تعبیر خواب دیدن موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد. در ادامه این پست بارونک کاملترین تعبیر دیدن موش در خواب را آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر دیدن موش در خواب

بیشتر معبرین دیدن موش در خواب را به زنی خیانت کار و دزد تعبیر کرده اند زنی که ظاهر فریبنده و باطنی فریبکار دارد و به هیچ وجه نباید به او اعتماد کرد. همچنین ممکن است ظاهر آن زن خیلی با حجاب باشد ولی در باطن فاسق می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی : اگر شخصی خواب موش ببیند به این معنی است با زنی خیانت کار و فریب کار سر و کار پیدا خواهد کرد و اگر موش در خانه آن شخص باشد زنی با این ویژگی های پلید در خانه اش است و یا اینکه به خانه اش خواهد آمد.

و اگر آن شخص موش را در اتاق خودش ببیند خواب به این معنی است که زنی دزد اهل خانه شماست و نباید به او اعتماد کنید و اگر خواب ببیند که موشی از پاچه شلوارش افتاد و فرار کرد یعنی اینکه آن زن فاسد و دروغگو را از خود دور خواهد کرد.

حضرت یوسف دیدن موش در خواب را بر دو وجه می داند :

  • دیدن موش در خواب نشانه جنگ زن است.
  • دیدن موش در خواب نشانه دزدی است که از خانه او دزدی کرده است.

آنلی بیتون می گوید :

اگه فردی خواب موش ببیند به این معنی است که آن فرد با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان خود مواجه خواهد شد و کارهایش وضعیت ناامید کننده و دلسردی خواهد داشت. و اگر آن فرد خواب ببیند که موش ها از او فرار می کنند علامت این است که تلاش های آن فرد بی ثمر خواهد بود.

حال اگر یک دختر خواب موش ببیند خواب او به این معنی است که دشمانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد و اگر آن دختر داخل لباس خود موش ببیند بیانگر این است که بخاطر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.


تعبیرخواب تله موش

اگر شخصی در خواب تله موش را ببیند باید در زندگی اش با احتیاط باشد و به کسانی که فکر می کنید زیادی می خواهند به شما کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر دیدن تله موش این است که تله موش نمادی از نبوغ ، بینش و خلاقیت است و شما برای انجام دادن کاری باید به دنیال روش بهتری باشید.

اگر آن شخص خواب ببیند که تله موش کار می گذارد نشانه این است که مخالفان خود را فریب خواهد داد و از آن ها زرنگ تر خواهد بود.

و اگر خواب ببیند که با تله موش ، موش می گیرد نشانه این است که از او سوء استفاده می شود.


تعبیر خواب موش سفید و رنگی

اگر خواب ببیند که موش های یک رنگ بسیاری در خانه ات جمع شده اند نشانه این است که به تعداد آن ها ، زن ها در خواب تو جمع خواهند شد.

اچ میلر می گوید : اگر شخصی موش سفید در خواب ببیند خواب او نشانه نگرانی در انجام یکی از کارهایش می باشد و اگر خواب ببیند که موش صحرایی گرفته است به این معنی است که با یکی از دوستان خود دچار مشکل خواهد شد.

لوک اویتنهاو دیدن موش سفید در خواب را نشانه ازدواج موفق تعبیر می کند.


تعبیر خواب سوراخ موش

منوچه مطیعی تهرانی : اگر فردی سوراخ موشی در خواب ببیند نشانه این است که مالی از او دزدیده می شود که می داند کاری چه کسی بوده است ولی نمی تواند ثابت کند که او دزدیده است و دزید شما یک زن خائن می باشد.

یونگ می گوید : دیدن سوراخ موش در خواب نشانه جنبه پنهان شما است که مشتاق نیستید آن را تایید کنید و یا با آن روبرو شوید و به خوبی میدانید که دوری کردن و بی اهمیت دونستن این موضوع خوب نیست ولی این کار را می کنید. به هر حال اگر به این موضوع رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج خواهد شد.

لوک اویتنهاو : اگر خواب ببیند که در درون یک تله موش هستید خواب شما نشانه دشمن شکست خورده است.


تعبیر خواب گرفتن موش

جابر مغربی : اگر شخصی خواب ببیند که موش گرفته است خواب او نشانه این است که با زنی فاسق و گناه کار ازدواج می کند.


تعبیر خواب موش در رختخواب

جابر مغربی : اگر خواب ببینید که در رختخواب شما موش وجود دارد به این معنی است که شما با زنی فساد خواهی کرد.

و اگر خواب ببینید که رختخواب شما را موش جویده و سوراخ کرده است خواب شما به این معنی است که بین زن شما و شخص نادرستی رابطه به وجود خواهد آمد و زن تو به فساد راضی خواهد شد.


تعبیر خواب کشتن موش

یونگ می گوید : اگر خواب ببینید که موشی را می کشید یا او را به دام می اندازید نشانه این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما چیز بزرگی می سازند همان ضرب المثل معروف از کاه کوه می سازند.

آنلی بیتون : اگر شخصی خواب ببیند که موشی کوری را می کشد خواب او نشانه ناراحتی و نگرانی است.

اچ میلر : اگر در خواب موشی را کشتید خواب شما نشانه پیروزی بر دشمنان است.


تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی : خوردن گوشت موش در خواب به این معنی است که شما مال و اموال زن بد و فاسدی را مصرف می کنید.


تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

ابراهیم کرمانی : اگر شخصی خواب ببیند که از گلویش موشی بیرون آمد یعنی اینکه صاحب فرزند پسری خواهد شد. و اگر خواب ببیند که از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد او موش بیرون آمد یعنی صاحب فرزند دختری که بدکردار است خواهد شد.

محمد بن سیرین : اگر مردی خواب ببیند که از آلت مردانه او موشی بیرون آمد خواب او به این معنی است که صاحب فرزند دختری خواهد شد که بدکردار است.

جابر مغربی : اگر زنی خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمد صاحب فرزند دختری خواهد شد که او هم بدکردار است.


تعبیر خواب پوشیدن لباس موش

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که لباسی از پوست موش پوشیده است خواب او به معنی ازدواج با زنی بد و پلید است.


تعبیر خواب فضله موش

دقت کنید در بین حیوانات فقط به مدفوع موش و گنجشک فضله می گویند. اگر خواب ببیند که مشغول پاک کردن برنج هستید و فضله موش در آن دیدید نشانه این است که زنی به ما زیان خواهد رساند.

سایر موارد تعبیر خواب موش

اگر در خواب موشی را دیدید که میدود خواب شما نشانه پس انداز کردن است.

تعبیر دیدن موش و گربه و یا موش و مار در خواب این است که جلوی راه شما سختی و بدبختی وجود دارد.

اگر در خواب موشی را ببیند که از دست گربه فرار می کند و یا به چنگ گربه افتاد خواب شما نشانه غم و غصه است.

تعبیر خواب دیدن شکار و کشتن موش توسط گربه این است که شانس از نظر مادی با شما همراه خواهد بود.

تعبیر دیدن موش در لباس یا سر و صورت این است که همسر و فرزرندان شما کار خوب یا بدی انجام خواهند داد که شما از آن بی اطلاع هستید.

تعبیر خواب حمله به موش و یا موش این است که دعوایی جلوی راه شماست.

مطالب مشابه پیشنهادی :
تعبیر خواب خوردن آرد
تعبیر خواب خوردن آرد
اگر خواب ببینید که دانه های سفید و ریز آرد را می خورید این خواب نشانه پول ...
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار
دیدن مار در خواب در خواب شامل دیدن نیش زدن مار بزرگ و کوچک یا جنگیدن و کشتن ...
تعبیر خواب آینه
تعبیر خواب آینه
دیدن خواب شکستن آینه بزرگ و کوچک یا هدیه گرفتن آینه و شمعدان عروس از دیگران و ...
تعبیر خواب باران و رعد و برق
تعبیر خواب باران و رعد و برق
اگر شخصی خواب ببیند که همراه ابر ، باران و رعد سختی درگرفته است ...داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic