سایت تفریحی جزیره با کلی مطالب جالب آشپزی و بیوگرافی بازیگران

تعبیر خواب نماز خواندن کامل و ناقص خود و دیگران در خواب

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 6 دی 1397-12:09 ق.ظ

تعبیر خواب نماز خواندن کامل و ناقص خود و دیگران در خواب

تعبیر نماز خواندن در خواب چیست؟

تعبیر نماز خواندن در خانه, حرم امام رضا و مسجد ، دیدن نماز خواندن شخص دیگر و نماز خواندن دیگران در کربلا, قبرستان و خواندن انواع نمازهای واجب و نماز حاجت و عید فطر از خواب های متدوال ما در رابطه با تعبیر خواب نماز می تواند باشد.

اگر شما هم خواب نماز دیده اید ما در این پست بارونک کامل ترین تعبیر خواب نماز خواندن را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر نماز خواندن در خواب

حضرت یوسف (ع) نماز خواندن در خواب را نشانه نزدیکی به خداوند تعبیر می کند.

امام صادق (ع) می گوید :
 • تمام کردن نماز در خواب نشانه قبول شدن دعاهای شما می باشد.
 • تمام نکردن نماز در خواب نشانه قبول نشدن دعاهای شما می باشد.

همچنین امام صادق علیه السلام نماز خواندن را بر 7 وجه تعبیر می کند :

ایمنی ، شادی ، عزت و جاه ، درجه و رتبه و مرتبه ، رستکاری ، رسیدن به خواسته ها و نقصان

ابراهیم کرمانی : اگر خواب ببیند که نماز را قطع کردید و یا اینکه نماز را به جا نیاوردید نشانه این است که اهداف و خواسته های خود نخواهید رسید.

جابر مغربی می گوید :
 • خواندن نماز به صورت نشسته نشانه پیروز شدن دشمن می باشد.
 • خواندن نماز در تاریکی نشانه رها شدن از غم و اندوه می باشد.

تعبیر خواب نماز خواندن بدون وضو

ابراهیم کرمانی : اگر خواب ببینید که وضو نگرفته نماز می خوانید دین و ایمان شما ضعیف می شود و مال و اموال خود را از دست خواهید داد.


تعبیر خواب نماز شخص دیگر

اگر خواب ببینید که دیگران در حال نماز خواندن است تعبیر این خواب نشانه نابود شدن زندگی شما خواهد بود.

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد
تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد
اگر دختری مجردی خواب ببیند که کسی به او زیورالاتی از جنس طلا ...

تعبیر خواب انواع نماز

جابر مغربی می گوید :
 • خواندن نماز صبح در خواب نشانه رفتن به مسافرت است.
 • خواندن نماز ظهر در خواب نشانه نزدیک شدن به خداوند است.
 • خواندن نماز عصر در خواب نشانه شادی و خوشحالی است.
 • خواندن نماز عشا نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته ها می باشد.
 • خواندن نماز جمعه در خواب نشانه این است که به مسافرت می روید و مال و اموال بدست خواهید آورد.
حضرت دانیال می گوید :
 • خواندن نماز واجب در خواب نشانه رفتن به حج است.
 • خواندن نماز مستحب در خواب نشانه دلسوزی کردن به مردم است.
 • خواندن نماز نافله در خواب نشانه راستگو بودن خواهد بود.

تعبیر خواب رکوع و سجده

امام صادق (ع) رکوع و سجده کردن در خواب را بر پنج وجه تعبیر می کند :

 • رسیدن به خواسته ها
 • نصرت و یاری
 • پیروزی
 • جمعیت
 • به جا آوردن دستور خداوند

تعبیر خواب تشهد نماز

اگر خواب ببیند که نشسته اید و تشهد می خوانید نشانه این است که از غم و اندوه رها خواهید شد.


تعبیر خواب قنوت نماز

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که ایستاده اید و دعای قنوت نماز را می خوانید نشانه این است که حاجت و خواسته های شما برآورده می شود و مردم شما را تحسین و ستایش می کنند.

جابر مغربی : خواندن قنوت نماز در خواب برای افراد درستکار و صالح نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته هایشان می باشد.


تعبیر خواب نماز خواندن در کوه

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که بالای کوه اذان می گویید و یا نماز می خوانید یعنی کار شما روشن می گیرد و در آن پیشرفت خواهید کرد.

تعبیر خواب نماز خواندن در باغ

جابر مغربی : اگر خواب ببینید که در یک باغ نماز می خوانید خواب شما نشانه این است که شما توبه خواهید کرد.


تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

محمد بن سیرین می گوید :
 • خواندن نماز در مسجد نشانه رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها می باشد.
 • خواندن نماز در محراب نشانه این است که شما صاحب فرزندی صالح و درستکار خواهید شد.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می گوید : اگر مرده ای را در خواب دیدید که نماز می خواند بدانید آن مرده زمانی که زنده بود خیلی استغفار می کرد.

تعبیر خواب مدفوع در دهان
تعبیر خواب مدفوع در دهان
اگر فردی خواب ببیند که در دهانش مدفوع خود یا دیگران را دارد ...

تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا

در حالت کلی خواندن نماز در حرم امام رضا و یا هر حرم و زیارتگاه دیگر نشانه برآورده شدن حاجب و خواسته ها می باشد.

اگر خواب ببینید که به تنهایی در حرم و زیارت گاهی مشغول خواندن نماز هستید بدانید به خواسته های خود می رسید و روزی پر از امید و شادی خواهید داشت و به مراد دلتان خواهید رسید.

و اگر خواب ببینید که در کنار مرده ای در حرم و زیارت گاهی مشغول خواندن نماز هستید نشانه این است که توسط افراد بزرگی شفاعت خواهید شد و گره کارتان باز خواهد شد.

خالد اصفهانی : خواندن نماز به همراه مرده و یا مردگان در خواب نشانه این است که ببینده خواب عمری بلند خواهد داشت و صاحب فرزندانی خلف خواهد شد.


تعبیر خواب نماز خواندن بدون قبله

ابراهیم کرمانی : اگر خواب ببینید که بدون قبله در یک مسجد نماز می خوانید این خواب نشانه بی دینی می باشد.

ابن سیرین : اگر خواب ببینید که نماز می خوانید ولی نمی دانید که قبله کدام طرف است نشانه متحیر شدن در راه دین و ایمان است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo